Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej

dzien walki meczenstwa 12072018 007712 lipca 2018 r. w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowione jesienią ubiegłego roku przez Sejm w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Czwartkowe obchody zorganizowane zostały przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 Mszą święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela poprzez wprowadzenie pocztu sztandarowego kompanii honorowej z pocztem sztandarowym 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Mszy świętej w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi przewodniczył J.E. Biskup Elbląski ks.dr Jacek Jezierski 

 

Do chwili obecnej większość mieszkańców Zielonki Pasłęckiej stanowią Wołyniacy i ich potom­kowie. W 1943 r. banderowcy dokonali na terenie parafii Rożyszcze masowych zbrodni na Polakach. Po zakończeniu II wojny światowej parafianie zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron i przenieśli się na tzw. ziemie odzyskane. Transport ludzi składający się z kilkudziesięciu wago­nów dotarł w lipcu 1945 r. do Pasłęka, a stamtąd Wołyniacy przyjechali do miejscowości Griinhagen, którą zajęli i po wielu pertraktacjach nazwali Wołyńcem, a która dopiero w sierpniu 1948 r. przyjęła nazwę Zielonka Pasłęcka. Wiele cennych rzeczy z kościoła w Rożyszczach, zostało przywiezionych do Zielonki i obecnie po konserwacjach znajduje się w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej; są to m.in. 3 duże zabytkowe obrazy i piękna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem oraz obraz Pana Jezusa Tarnorudzkiego.

Najstarszą osobą  pochodzącą z Wołynia  i nadal mieszkającą w Zielonce Pasłęckiej jest  pani Regina Bracka, która ma 101 lat. Wielu dawnych mieszkańców opuściło wioskę,  jednak chętnie przyjeżdżają do Zielonki, zwła­szcza w rocznicę poświęcenia pomnika wybudowanego na placu kościelnym ku czci pole­głych na Wołyniu w czasie ostatniej wojny.

 

dzien walki meczenstwa 12072018 0012dzien walki meczenstwa 12072018 0021dzien walki meczenstwa 12072018 0036dzien walki meczenstwa 12072018 0054dzien walki meczenstwa 12072018 0065dzien walki meczenstwa 12072018 0009dzien walki meczenstwa 12072018 0077dzien walki meczenstwa 12072018 0082dzien walki meczenstwa 12072018 0083dzien walki meczenstwa 12072018 0086dzien walki meczenstwa 12072018 0087dzien walki meczenstwa 12072018 0090dzien walki meczenstwa 12072018 0091dzien walki meczenstwa 12072018 0094dzien walki meczenstwa 12072018 0096dzien walki meczenstwa 12072018 0098dzien walki meczenstwa 12072018 0099dzien walki meczenstwa 12072018 0100dzien walki meczenstwa 12072018 0101dzien walki meczenstwa 12072018 0102dzien walki meczenstwa 12072018 0105