Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Zdrowia

personel super lekarzy z plaszczami bohaterow 18591 65172Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony corocznie dnia 7 kwietnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). #BrawaDlaWas to wspólna akcja zainicjowana przez największe media w Polsce, która ma na celu wyrażenie uznania dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, salowych, laborantów i innych osób dbających o ochronę zdrowia. W związku z obchodami tego dnia Pasłęcki Ośrodek Kultury organizuje konkurs plastyczny, który adresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

 

 

 

Regulamin konkursu:

 

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczące hasła: Brawa Dla Was.

- Zachęcamy aby w formie artystycznej kreacji wyrazić swoje słowa podziękowania i szacunku dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, salowych, laborantów i innych osób dbających o ochronę zdrowia.

- Konkurs zakończony zostanie wystawą prac w Galerii POK, która odbędzie się po zniesieniu stanu epidemii.

- Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie prac po zniesieniu stanu epidemii plus dwa tygodnie,
na adres organizatora:


Pasłęcki Ośrodek Kultury
Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk


- Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu: #BrawaDlaWas


- W konkursie biorą udział prace wykonane w dowolnej technice, w dowolnym formacie (ale nie większym niż 100x70cm). Na odwrocie każdej pracy powinna zostać zamieszczona informacja zawierająca dane autora (imię, nazwisko, wiek, telefon lub e-mail do kontaktu).

- Do każdej pracy konkursowej przekazanej do POKu w Pasłęku należy dołączyć klauzulę przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1), którą wypełnia rodzic lub opiekun dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia.

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 055 248 31 21

- Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.

- Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Na ocenę będzie miała wpływ: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka i oryginalność pracy oraz własna inwencja twórcza.

- Decyzje Komisji są ostateczne.

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.

- Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.pokpaslek.pl

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pokpaslek.pl

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1