Działaj Lokalnie

dzialaj_lok_logoPasłęcki Ośrodek Kultury po rozpoznaniu potrzeb kulturalnych i rozrywkowych w środowisku wiejskim opracował program pt. "Tu mieszkamy" skierowany do mieszkańców Drulit i Zielonki Pasłęckiej.
Cele - jak zakłada projekt - to umożliwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kulturalnych poprzez czynne uczestnictwo w proponowanych warsztatach muzycznych, tanecznych , plastycznych , teatralnych i fotograficznych, a także udział w imprezach rozrywkowych towarzyszących jak: ogniska , dyskoteki, wieczory wspomnień, turnieje i konkursy.
Projekt zakłada integrację społeczności lokalnej oraz wyłonienie spośród niej liderów, którzy będą animatorami działań kulturalnych w środowisku po zakończeniu programu.
Realizacją projektu, który trwa 6 miesięcy zajmują się pracownicy POK oraz osoby wspierające na wsi i Pasłęku.
W lipcu i sierpniu odbyły się dwukrotnie spotkania wyjazdowe pracowników i zespołów wokalnych POK z dziećmi i młodzieżą wymienionych miejscowości. Miały one charakter warsztatowo-rekreacyjny, wypełniające uczestnikom czas wakacyjny.

Projekt wsparła Fundacja Elbląg ze środków programu "Działaj Lokalnie IV" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Transportu użyczyło Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych oraz Urząd Miejski w Pasłęku.

 

Drulity

 


 

Zielonka Pasłęcka