foto 0286

18 września 2016 r. członkowie zespołu„Pasłęczanie” wraz z Burmistrzem Pasłęka oraz przedstawicielami sołectwa Stegny - Stowarzyszeniem „Pokażmy, że można” reprezentowali gminę Pasłęk na dożynkach wojewódzkich.

Członkowie zespołu „Pasłęczanie” weszli w skład grupy wieńcowej, która wystąpiła w strojach regionalnych i zaśpiewała piosenkę napisaną przez Mariannę Wróblewską o dożynkach w Olsztynku.DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W OLSZTYNKU 18.09.2016r.

Sł. Marianna Wróblewska- członek zespołu Pasłęczanie


NA WARMII, MAZURACH WIELKIE ŚWIĘTO

W OLSZTYNKU DOŻYNKI ROZPOCZĘTO.

NASZE GMINY I POWIATY

PRZYBYŁY ŚWIĘTOWAĆ PLON BOGATY.JUŻ TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO

JAK POLSKA W POKORZE CHRZEST PRZYJĘŁA.

PRZEZ TE LATA W WIERZE TRWAMY

DAR BOŻY Z PÓL NASZYCH WCIĄŻ ZABIERAMY.SYMBOLEM TYCH DARÓW PIĘKNE WIEŃCE

ZŁOCISTE, PACHNĄCE WYPLATAŃCE.

TRUD ROLNIKA PREZENTUJĄ

SZACUNEK I ZACHWYT WYWOŁUJĄ.ROLNICY Z PASŁĘKA PRZYJECHALI

SWÓJ WIENIEC Z BURMISTRZEM PRZEKAZALI.

WIENIEC PIĘKNY I DORODNY

NAGRODY NAJWYŻSZEJ BĘDZIE GODNY.NAGRODY JEST GODNA CAŁA GMINA

TU W ZNOJU DZIEŃ PRACY SIĘ ZACZYNA.

GOSPODARZE KALKULUJĄ

UNIJNEJ DOPŁATY OCZEKUJĄ.

foto 0023foto 0048foto 0055foto 0073foto 0158foto 0229foto 0249foto 0289foto 0290foto 0083foto 0015